NeByty

Vybrali jsme si téma "NeByty" nebo-li obce, ve kterých se za posledních 5 let nepostavil byt, dům nebo stavba. Těchto obcí je v republice 734 z celkových 6269 což je 11,7%. Zabývali jsme se možnými příčinami tohoto stavu. K našemu zkoumání jsme si vybrali následující datové sady. Dokončené byty v obcích (ČSÚ), Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ÚZIS ČR), Vybraná data ze Státní pokladny (MF), ARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů + flash disk (MF), Síť školských zařízení (ČSÚ), Sčítání obyvatelstva (ČSÚ). Náš tým #Zemědělci ve složení: Karel, Pavel, Norbi, Aneta a Nikol.

Partneři projektu